SP Appingedam

Meldpunt zorg

De SP hoort graag van u wat uw persoonlijke ervaringen met het (nieuwe) zorgbeleid zijn. Waar loopt u tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Geef het hieronder aan ons door. Ook uw opmerkingen, suggesties of mening zijn van harte welkom!

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze Meldpuntactiviteiten? Vermeld dan ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

N.B. Uw melding en persoonlijke gegevens komen alleen terecht bij het Meldpunt Zorg en zullen dus niet worden gepubliceerd op de website.

 

 

› Lees verder

“Nederland verandert, de zorg verandert mee” – Is dat zo?

04-02-2015Niet onze leuze, maar de titel waaronder Den Haag forse bezuinigingen binnen de zorg doorvoert. Harde financiële klappen in de WMO (o.a. Thuiszorg en hulpmiddelen), de AWBZ (o.a. begeleiding en gehandicaptenzorg) en de Jeugdzorg. Bezuinigingen die niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg of met de belangen van inwoners. Die enkel als doel hebben het begrotingstekort van Den Haag te dichten. Bezuinigingen waar Den Haag zelf het lef niet voor heeft, daarom heeft ze deze taken (en dus deze bezuinigingen) op het bordje van de gemeenten vanaf 1 januari 2015 gegooid.

› Lees verder

Motie voedselbank aangenomen.

14-11-2014Ook voor 2015 geld voor de voedselbank. In raadsvergadering van 13-11-2014 is de motie op initiatief van de SP en mede ingediend door de CU (christen unie) unaniem aangenomen.

 

› Lees verder

een financiële bijdrage voor de voedselbank Appingedam/Delfzijl.

26-09-2014Zo. De kop is eraf. de eerste algemene beschouwingen voor de SP fractie in de gemeenteraad van Appingedam. Het eerste succes werd geboekt. Ons amendement op de lopende begroting van dit jaar, 2014, is met brede steun aangenomen: een financiële bijdrage voor de voedselbank Appingedam/Delfzijl voor de rest van het jaar, een bedrag van €2860. Een motie voor structurele bijdrage in 2015 hebben we aangehouden. De raad wil eerst onderzoeken of niet binnen het huidige armoede beleid van de gemeente oplossingen mogelijk zijn om te voorkomen dat mensen naar de voedselbank zouden moeten. We komen hier zeker op terug.

› Lees verder

Noodoproep SP aan ziekenhuizen, verzekeraar en politiek.

27-05-2014NU TOEKOMSTPLAN EN DEBAT ZIEKENHUISZORG IN GRONINGEN!

› Lees verder

SP grootste winnaar in Appingedam!

20-03-2014Harry Rozema:
Hoe trots kan ik zijn op onze team, aanhang en kiezers?
› Lees verder

De verkezingskrant is uit!

20-02-2014de nieuwe verkiezingskrant is via deze link te downloaden.

› Lees verder

Pagina's