h

Aantal miljonairs in Nederland flink gegroeid

19 september 2018

Aantal miljonairs in Nederland flink gegroeid

Het aantal miljonairs in Nederland is naar recordhoogte gestegen. Met 6000 erbij zijn het er nu 112.000 volgens het CBS. Van de 53 miljard die Nederland rijker werd, ging 45% naar de rijkste 1% van de bevolking. De kloof in Nederland tussen rijk en arm wordt steeds groter...

Wereldwijd is het aantal miljardairs met 357 gestegen naar 2754. Hun vermogen is met 25% gegroeid en is nu 7,8 biljoen euro. De acht rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Wereldwijd is de kloof tussen arm en rijk dus nog groter.

Een klein deel van de bevolking wordt dus snel rijker en machtiger, ten koste van de overgrote meerderheid. Niet echt sociaal en rechtvaardig...

Blijven de macht en de rijkdom in handen van de rijkste 10% of kiezen we voor een land waar de 90% het voor het zeggen heeft? Blijven we kiezen voor de snelle winsten van het grote geld of kiezen we voor ons algemeen belang?

De SP kiest voor verandering. Steun de SP en wordt lid, klik hier.

Meer informatie: klik hier voor Verdeel en heers (Spanning, juni 2018) en het nieuwe ledennummer over kapitaal en arbeid, Karl Marx (Spanning, sept. 2018).

Reactie toevoegen

U bent hier