h

Nieuws van de afdeling

2 juli 2013

1e Kamer geeft Plasterk ferme tik op de vingers. Zonder visie geen debat over fusie provincies en gemeenten!

Met het aannemen van de motie-Vliegenthart heeft de Eerste Kamer vanmiddag minister Plasterk opgeroepen om met een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur te komen. Een meerderheid van de senaat vindt de onderbouwing van Plasterk voor grotere gemeenten en provincies onvoldoende en wil eerst een nadere analyse van zijn voorstellen tot bestuurlijke hervorming op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Zonder deze analyse wil de 1e Kamer nog geen concrete wetsvoorstellen behandelen.

Lees verder
13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken


De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast te stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van de Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Bezuijen: “Wij zijn niet principieel tegen een buizenzone. Sterker nog dat kan een veiligere en verkeersontlastende oplossing zijn voor transport van gevaarlijke stoffen. Wij hebben ons jarenlang verzet tegen chloortreinen in verband met de gevaren voor mens en natuur. Een alternatief steunen we dus van harte, maar dan moet er wel een degelijk uitgewerkt plan liggen ”, stelt SP Statenlid Corné Bezuijen. “We weten niet eens welke stoffen er doorheen gaan. Ook de risico’s voor mens en milieu zijn niet goed onderzocht. Bovendien is er geen animo vanuit het bedrijfsleven’’, aldus Bezuijen.

Lees verder
7 mei 2013

Karabulut wil onderzoek naar misstanden sociale werkplaatsen

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstanden bij sociale werkplaatsen. Aanleiding hiervoor is het rapport over sociale werkplaats BGS in Schiedam waaruit blijkt dat er jarenlang sprake is geweest van belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en overtreding van wetten. Karabulut: ‘Met enige regelmaat krijg ik meldingen over pesterijen, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie van werknemers bij een sociale werkplaats. Er is grondig onderzoek nodig bij alle sociale werkplaatsen naar de arbeidsomstandigheden, begeleiding, veiligheid en werkdruk.’

Lees verder
26 april 2013

SP lanceert meldpunt misstanden wegvervoer

De SP is gestart met een meldpunt voor misstanden in het wegvervoer. Via de website van de SP kunnen vrachtwagenchauffeurs hun klachten over problemen in het wegvervoer melden. Initiatiefnemer SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Ik ontvang al jaren verhalen van vrachtwagenchauffeurs die melding maken van bedrijven die op oneerlijke manieren concurreren door via brievenbusbedrijven CAO´s te ontduiken of op andere manieren sociale rechten en de veiligheid van chauffeurs met voeten treden. De hele maand april zullen wij klachten verzamelen, hoe meer verhalen van de vrachtwagenchauffeurs wij ontvangen, hoe beter het beeld dat wij krijgen over de misstanden op de weg.´

De enquête is online in te vullen.

Lees verder
2 april 2013

Boegbeeld SP naar Eemsmond


Locatie: hotel restaurant het gemeentehuis te Uithuizen. Hoofdstraat Oost 16, 9981AH Uithuizen
Tijd: zaal open vanaf 19.00, aanvang 19.15.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier