h

verkiezingsprogramma

 
Foto: SP
 
 

VEUR DAAM

VOOR DAMSTERS

 

verkiezingsprograamma SP Appingedam voor gemeenteraad 2018 / 2021

 

SP kijk op Appingedam

We kunnen in Appingedam trots zijn op onze stad. Iedereen die er woont, leert en werkt, zorgt er voor dat we een levendige gemeente hebben, waarin we echt kunnen samenleven. Vrijwilligers die zich inzetten, ondernemers die nieuwe kansen zien en hier bedrijvigheid naar toe halen. Dit maakt van Appingedam een fijne plek om te leven.

De sociale samenhang staat helaas wel onder druk. Landelijk beleid en politieke keuzes van de afgelopen regeerperiode van PvdA en VVD met Lodewijk Ascher en Mark Rutte aan het roer, zorgden ervoor dat ook de gemeente Appingedam in steeds zwaarder weer verkeert.

Landelijk zijn er steeds meer taken bij de gemeente terecht gekomen en moeten ze meer doen met minder geld. Er moeten keuzes gemaakt worden. Door het geld op de juiste plekken te besteden, bevorderen we dat ook in de komende jaren iedereen mee kan doen. Iedereen gebruik kan maken van goede zorg dicht bij huis en dat er werk is voor iedereen, met een fatsoenlijk loon. Dit kan de gemeente niet alleen.

Goede banden met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners zijn nodig om deze klus te klaren. Samen verbindingen zoeken om de problemen op te lossen. De komende jaren gaat het om politieke keuzes te maken.

Wat is er nodig in Appingedam en hoe wat kan de SP doen om dat te bereiken. Op die vragen proberen we de komende jaren zo goed mogelijk antwoord te geven. Voor de belangrijkste beleidsterreinen waar de gemeente Appingedam zich mee bezig houdt, geven we in dit programma aan waar de SP voor staat. Landelijk is er een keihard bezuinigingsbeleid gevoerd. Voor veel mensen nemen de zorgen toe en komen op de nullijn terecht, of moeten fors inleveren. De overheid heeft veel extra taken aan de gemeenten gegeven, welke in een hoog tempo zijn ingevoerd.

De SP blijft opkomen voor en ten dienste van de mensen. Wij nemen de inwoners serieus en luisteren naar ze.

Wij zijn voor werkgelegenheid, goede zorg, betaalbare en veilige (huur)woningen.

Armoedebeleid zou in deze tijd niet nodig moeten zijn.

De ouderen mogen geen vergeten groep worden en verkeersveiligheid in onze Fivelstad blijft om aandacht vragen. De komende jaren zal de SP zich weer volop inzetten voor een groene, sociale en duurzame stad, waar iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht inkomen, leeftijd, afkomst, geslacht of religie. Een stad waar iedereen het recht heeft veilig te wonen, te werken en zichzelf te zijn.

U bent hier