h

Nieuws van de afdeling

15 juli 2013

Renske Leijten start enquête onder ambulancepersoneel

SP-Kamerlid Renske Leijten start een uitgebreide enquête onder ambulancepersoneel. Leijten: ‘Ik wil graag weten hoe het gaat met de spoedzorg en het ambulancepersoneel in Nederland. Zij weten alles van de zorg, want deze mannen en vrouwen komen overal: in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en bij mensen thuis.’

Lees verder
5 juli 2013

SP Appingedam geen voorstander van pijpleiding met gevaarlijke stoffen langs N33 door Appingedam en Delfzijl

De provincie Groningen heeft besloten dat er een buizenzone (50 meter breed/3 meter diep) tussen de Eemshaven en chemiepark Delfzijl worden aangelegd, naast de N33 in de nabijheid van uw woning of bedrijfspand.
De Damster SP is al geruime tijd de ontwikkelingen hierover aan het volgen. Nu de N33 tracé een serieus plan lijkt te worden, hebben wij de indruk dat mogelijke betrokken aanwonenden en ondernemers niet of minimaal geïnformeerd zijn. Wij vinden dat maximale veiligheid en minimale risico's voor mens, dier on omgeving voorop moet staan bij de keuze van het definitieve traject. Het is nog steeds niet duidelijk welke stoffen er doorheen zullen gaan. Ook zijn de gevaren en risico's ervan niet bekend en wie daarvoor verantwoordelijk is als het mis gaat. De recente aardbevingen door gaswinning lijken ons ook een belangrijke factor voor de veiligheid.Toch kiest men er voor de buizenzone door bewoond gebied bij mensen door de (achter)tuin,tussen Appingedam en Delfzijl door (langs het woonplein), aan te leggen. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de maximale afstand tot de dichts bij zijnde school (Eemsdeltacollege) 1000m zal bedragen, tot het woonplein 500m, tot woningen 250m, tot bejaarden- en verpleeghuis (Damsterheerd en Solwerd) 750m, tot het zwembad 1000m.

Lees verder
2 juli 2013

1e Kamer geeft Plasterk ferme tik op de vingers. Zonder visie geen debat over fusie provincies en gemeenten!

Met het aannemen van de motie-Vliegenthart heeft de Eerste Kamer vanmiddag minister Plasterk opgeroepen om met een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur te komen. Een meerderheid van de senaat vindt de onderbouwing van Plasterk voor grotere gemeenten en provincies onvoldoende en wil eerst een nadere analyse van zijn voorstellen tot bestuurlijke hervorming op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Zonder deze analyse wil de 1e Kamer nog geen concrete wetsvoorstellen behandelen.

Lees verder
13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken


De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast te stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van de Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Bezuijen: “Wij zijn niet principieel tegen een buizenzone. Sterker nog dat kan een veiligere en verkeersontlastende oplossing zijn voor transport van gevaarlijke stoffen. Wij hebben ons jarenlang verzet tegen chloortreinen in verband met de gevaren voor mens en natuur. Een alternatief steunen we dus van harte, maar dan moet er wel een degelijk uitgewerkt plan liggen ”, stelt SP Statenlid Corné Bezuijen. “We weten niet eens welke stoffen er doorheen gaan. Ook de risico’s voor mens en milieu zijn niet goed onderzocht. Bovendien is er geen animo vanuit het bedrijfsleven’’, aldus Bezuijen.

Lees verder
7 mei 2013

Karabulut wil onderzoek naar misstanden sociale werkplaatsen

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstanden bij sociale werkplaatsen. Aanleiding hiervoor is het rapport over sociale werkplaats BGS in Schiedam waaruit blijkt dat er jarenlang sprake is geweest van belangenverstrengeling, machtsmisbruik, intimidatie en overtreding van wetten. Karabulut: ‘Met enige regelmaat krijg ik meldingen over pesterijen, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie van werknemers bij een sociale werkplaats. Er is grondig onderzoek nodig bij alle sociale werkplaatsen naar de arbeidsomstandigheden, begeleiding, veiligheid en werkdruk.’

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier