h

Nieuws van de afdeling

26 april 2013

SP lanceert meldpunt misstanden wegvervoer

De SP is gestart met een meldpunt voor misstanden in het wegvervoer. Via de website van de SP kunnen vrachtwagenchauffeurs hun klachten over problemen in het wegvervoer melden. Initiatiefnemer SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Ik ontvang al jaren verhalen van vrachtwagenchauffeurs die melding maken van bedrijven die op oneerlijke manieren concurreren door via brievenbusbedrijven CAO´s te ontduiken of op andere manieren sociale rechten en de veiligheid van chauffeurs met voeten treden. De hele maand april zullen wij klachten verzamelen, hoe meer verhalen van de vrachtwagenchauffeurs wij ontvangen, hoe beter het beeld dat wij krijgen over de misstanden op de weg.´

De enquête is online in te vullen.

Lees verder
2 april 2013

Boegbeeld SP naar Eemsmond


Locatie: hotel restaurant het gemeentehuis te Uithuizen. Hoofdstraat Oost 16, 9981AH Uithuizen
Tijd: zaal open vanaf 19.00, aanvang 19.15.

Lees verder
2 april 2013

Wie beslist over de toekomst van de Groninger gemeenten? Volgens de SP past hier maar 1 antwoord; de bevolking zelf toch zeker!


De SP is niet per definitie tegen herindeling. Wel tegen herindeling zonder steun van de mensen die het aangaat. Bestuurders die over de hoofden van deze mensen heen tot herindelingen besluiten; dat moeten we niet hebben. Alleen als er lokaal draagvlak is voor een herindeling en het aantoonbare voordelen biedt voor haar inwoners dan kan hierover gedacht worden.
 • Maar naast herindelen kan natuurlijk ook besloten worden tot het behouden van zelfstandigheid, gekoppeld aan een intergemeentelijke samenwerking. En ook daarvoor geldt dat de mening van de bevolking moet tellen.
 • In het Dagblad van het Noorden worden al weken thema artikelen geplaatst over herindeling en het belang daarvan. Echter de enigen die hierbij aan het woord komen zijn bestuurders en zij zijn vrijwel allemaal voor herindeling. Waarom en hoe kunnen zij tot die conclusie komen zonder hun inwoners daarover te raadplegen?
  Op aangeven van Gedeputeerde Staten van Groningen met instemming van een statenmeerderheid is een besluit genomen om actief aan de slag te gaan met gemeentelijke herindeling en de in de periode van 2011 – 2014 tot grootschalige herindeling over te gaan.

  De SP stelt voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een tweede stembus neer te zetten zodat de inwoners kunnen stemmen voor of tegen een opschaling van hun gemeente.

  Deze opstelling heeft er ondertussen toe geleid dat diverse gemeenten zijn overgegaan tot vertrouwelijk overleg van Gemeenteraden en colleges van B&W om tot een voorgekookte oplossing te komen waarbij de bewoners buitenspel staan!
  Het gaat hier onder anderen om de gemeenten Winsum/Bedum/ De Marne en de gemeenten
  Bellingwedde/Vlagtwedde/Stadskanaal . Bij deze laatste gemeenten is zelfs sprake van
  Klankbordgroepen die vertrouwelijk bij elkaar zitten en waar geen enkele inwoner bij betrokken is behalve raadsleden en leden van B&W.

 • Lees verder
  14 januari 2013

  SP Appingedam zet vraagtekens bij pijpleiding met gevaarlijke stoffen door Appingedam en Delfzijl

  Er zal naar alle waarschijnlijkheid een buizenzone (50 meter breed/3 meter diep) tussen de Eemshaven en chemiepark Delfzijl worden aangelegd, naast de N33 in de nabijheid van uw woning of bedrijfspand.
  Wij zijn al geruime tijd de ontwikkelingen hierover aan het volgen. Nu de N33 tracé een serieuze plan lijkt te worden, hebben wij de indruk dat mogelijke betrokken aanwonenden en ondernemers niet of minimaal geïnformeerd zijn. Hierover hebben wij enige vragen.

  Lees verder

  Pagina's

  Nieuws per jaar

  U bent hier